Jewelcad student Group 1/1

 นักเรียน Jewelcad Advance รุ่น1 นักเรียน jewelcad Advance รุ่น1

Jewelcad student Project Group 1/1

ผลงานนักเรียน jewelcad รุ่น1 ผลงานนักเรียน jewelcad รุ่น1

Jewelcad student Group 1/2

นักเรียน Jewelcad รุ่น1 นักเรียน jewelcad รุ่น1

Jewelcad student Project Group 1/2

ผลงานนักเรียน jewelcad รุ่น1 ผลงานนักเรียน jewelcad รุ่น1
 • Jewelcad Tutorial from china book. 4

  • Sc09
   แหวนท้องปลิง สังเกตด้านในของแหวนจะโค้งนะครับ ให้เขียนเส้นโครงของแหวนแล้วเขียนเส้นหน้าตัดตามรูปนะครับ ใช้คำสั่ง rail/2rail/single
   Sc10 10/11
   แหวนหน้าตัดโค้ง 2 แบบสังเกตนะตรับจะเห็นว่าหน้าตัดที่โค้งทั้ง 2 แบบจะให้รูปทรงแหวนที่แตกต่างกัน ส่วนคำสั่งการสร้างรูปทรง
   ก็ใช้ rail/2rail/single
   Sc12
   แหวนหน้าตัดต่างกัน สร้างรูปทรงด้วย rail/2rail/mirror  ผู้เขียน : สนธยา ปั้นสุภา sontaya@jewelrycadonline.com

0 ความคิดเห็น:

Leave a Reply

Jewelrycad on Facebook

โปรแกรมที่คุณใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ

ผู้ติดตาม