Jewelcad student Group 1/1

 นักเรียน Jewelcad Advance รุ่น1 นักเรียน jewelcad Advance รุ่น1

Jewelcad student Project Group 1/1

ผลงานนักเรียน jewelcad รุ่น1 ผลงานนักเรียน jewelcad รุ่น1

Jewelcad student Group 1/2

นักเรียน Jewelcad รุ่น1 นักเรียน jewelcad รุ่น1

Jewelcad student Project Group 1/2

ผลงานนักเรียน jewelcad รุ่น1 ผลงานนักเรียน jewelcad รุ่น1
 • Jewelcad Tutorial from china book. 2


  • sc05
   การสร้างแหวนไขว้ โดยสร้างเส้นครึ่งหนึ่งของแหวนตามรูป และสร้างหน้าตัดตามรูป สร้างพื้นผิวด้วย 2 rail ในด้าน top view สร้างเส้นคู่สำหรับปรับแต่งรูปทรงของแหวน โชว์ cv เลือก จุดครึ่งบนของแหวนปรับให้ได้ตามรูปด้วยคำสั่ง deform หรือ proj map หลังจากนั้น copy/revolve 180 แล้วเชื่อมแหวนเข้าด้วยกัน ด้วยคำสั่ง loft
  • sc06
   การสร้างแหวนหักมุมท้องปลิง สร้างแหวนพร้อมหน้าตัด 2 หน้าตัด สร้างพื้นผิวด้วย rail/2rail สร้างเส้นแนวที่ต้องการให้ทำมุมเข้ามา แล้ว show cv เลือกจุด หลังจากนั้นใช้คำสั่ง proj map/just touch ดึงจุดมาวางบนเส้นแนวที่ละด้าน
  • sc07
   การสร้างแหวนไขว้ 2 ด้าน สร้างเส้นโครงแหวนพร้อมหน้าตัด ในด้านtop view สร้างเส้นไกด์ไลน์ที่ต้องการบิด แล้วshow Cv ปรับแต่งดามรูปด้วยคำสั่ง deform หรือ proj map แล้วสร้างเส้นครึ่งของแหวน 2 เส้นด้วยคำสั่ง curve/simple ปรับแต่งด้วย curve/adjust สร้างรูปทรงด้วย surface/2rail copyไปอีกด้านด้วย copy/revolve180  ผู้เขียน : สนธยา ปั้นสุภา sontaya@jewelrycadonline.com

0 ความคิดเห็น:

Leave a Reply

Jewelrycad on Facebook

โปรแกรมที่คุณใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ

ผู้ติดตาม