Jewelcad student Group 1/1

 นักเรียน Jewelcad Advance รุ่น1 นักเรียน jewelcad Advance รุ่น1

Jewelcad student Project Group 1/1

ผลงานนักเรียน jewelcad รุ่น1 ผลงานนักเรียน jewelcad รุ่น1

Jewelcad student Group 1/2

นักเรียน Jewelcad รุ่น1 นักเรียน jewelcad รุ่น1

Jewelcad student Project Group 1/2

ผลงานนักเรียน jewelcad รุ่น1 ผลงานนักเรียน jewelcad รุ่น1
 • ตัวอย่างภาพเหมือนจริงจากโมเดลโปรแกรม Moi3d  • อย่างที่บอกไว้นะครับ โปรแกรม Moi3dไฟล์งานคือ .3dm ไฟล์เดียวกับ rhino3d ดังนั้นจึงสามารถทำงานกับโปรแกรมเรนเดอร์ได้หลากหลาย เช่น Vray,Hypershot,Flamingo,Brazil

  ลองดูตัวอย่างนะครับ  ผู้เขียน (::) สนธยา ปั้นสุภา sontaya@jewelrycadonline.com

  www.jewelrycadonline.com
  jewelry Cad/Cam Comunity

0 ความคิดเห็น:

Leave a Reply

Jewelrycad on Facebook

โปรแกรมที่คุณใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ

ผู้ติดตาม