Jewelcad student Group 1/1

 นักเรียน Jewelcad Advance รุ่น1 นักเรียน jewelcad Advance รุ่น1

Jewelcad student Project Group 1/1

ผลงานนักเรียน jewelcad รุ่น1 ผลงานนักเรียน jewelcad รุ่น1

Jewelcad student Group 1/2

นักเรียน Jewelcad รุ่น1 นักเรียน jewelcad รุ่น1

Jewelcad student Project Group 1/2

ผลงานนักเรียน jewelcad รุ่น1 ผลงานนักเรียน jewelcad รุ่น1
 • โปรแกรมสร้าง Modeling - Moi3d ตอน2


  • ครับต่อนะครับ สำหรับโปรแกรมสร้าง Modeling -Moi3d ในตัวโปรแกรมของเวอร์ชั่น 2.0 ก็มีหลายตัวที่อัพเดท เช่น การทำผิวเจาะลงไปโดยอัตโนมัติ การวางพลอยไปบนเส้นบนพื้นผิว หรือการวางพลอยไปบนพื้นผิว รวมถึงการเปลี่ยนสี เปิด ปิดเลเยอร์ ได้ตามต้องการ ผมว่ารูปคำสั่งง่ายคล้าย jewelcad+rhino แต่ไฟล์ที่ได้เป็นไฟล์ rhino จึงไม่มีปัญหาเรื่องพื้นผิว และส่งต่อไปทำงานกับโปรแกรมทำภาพเหมือนจริง เช่น Vray ,Hypershot,Maxwell ได้ไม่ยาก น่าสนใจนะครับ ราคาโปรแกรมถูกลงมากเราจะได้ใช้โดยไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์

  ลองดูรายละเอียดนะครับ


  http://kyticka.webzdarma.cz/3d/moi/doc/V2releasenotes.html  ผู้เขียน (::) สนธยา ปั้นสุภา sontaya@jewelrycadonline.com

  www.jewelrycadonline.com
  jewelry Cad/Cam Comunity

0 ความคิดเห็น:

Leave a Reply

Jewelrycad on Facebook

โปรแกรมที่คุณใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ

ผู้ติดตาม