Jewelcad student Group 1/1

 นักเรียน Jewelcad Advance รุ่น1 นักเรียน jewelcad Advance รุ่น1

Jewelcad student Project Group 1/1

ผลงานนักเรียน jewelcad รุ่น1 ผลงานนักเรียน jewelcad รุ่น1

Jewelcad student Group 1/2

นักเรียน Jewelcad รุ่น1 นักเรียน jewelcad รุ่น1

Jewelcad student Project Group 1/2

ผลงานนักเรียน jewelcad รุ่น1 ผลงานนักเรียน jewelcad รุ่น1
 • Jewelcad Rail / 1 rail ตอนที่2

  • เราจะต่อนะครับ Jewelcad rail แบ่งการสร้างรูปทรงตามจำนวนเส้นนะครับ เริ่มจากตัวแรกง่ายๆ เลยสร้างเส้นจากเส้นโครง 1 เส้น ซึ่งเราจะสร้างจากเส้นโครง 1 เส้นได้ 4 แบบ
   แบบที่ 1 สร้างโครง 1 เส้นรอบเส้นแกนแนวตั้ง Vetical (จำเส้นแกนกันได้นะ ใครจำไม่ได้ล่ะก็ ฮึ่มม)
   แบบที่ 2 สร้างเส้นโครง 1 เส้นรอบเส้นแกนแนวนอน Horizonyal
   แบบที่3 สร้างเส้นโครง 1 เส้น รอบเส้นแกนแนวสูง In/out แต่จุดหมุนในการสร้างรูปทรงจะอยู่ตรงจุดกึ่งกลางแกน (world origin)
   แบบที่ 4 สร้างเส้นโครง 1 เส้นรอบเส้นแกนแนวสูงเหมือนกัน แต่จุดหมุนจะอยู่กึ่งกลางของเส้น (object axis) ซึ่งด้วยวิธีนี้นะครับเราก็สามารถสร้างรูปทรงตรงไหนก็ได้บนหน้าจอการทำงานเราจึงจะใช้วิธีนี้แทนวิธีที่ 3 ไปเลย

   ในการสร้างเส้นแบบนี้สามารถสร้างได้กับจำนวนหน้าตัดทุกแบบนะครับ
   เดี๋ยวเราจะลองสร้างกับเส้นกับหน้าตัดแต่ล่ะแบบดูนะครับ


   ผู้เขียน //--\\
   สนธยา ปั้นสุภา (sontaya@jewelrycadonline.com)

0 ความคิดเห็น:

Leave a Reply

Jewelrycad on Facebook

โปรแกรมที่คุณใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ

ผู้ติดตาม