Jewelcad student Group 1/1

 นักเรียน Jewelcad Advance รุ่น1  นักเรียน jewelcad Advance รุ่น1

Jewelcad student Project Group 1/1

ผลงานนักเรียน jewelcad รุ่น1 ผลงานนักเรียน jewelcad รุ่น1

Jewelcad student Group 1/2

นักเรียน Jewelcad รุ่น1 นักเรียน jewelcad รุ่น1

Jewelcad student Project Group 1/2

ผลงานนักเรียน jewelcad รุ่น1  ผลงานนักเรียน jewelcad รุ่น1
  • Rhinoceros โปรแกรมสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์

    • Rhinoceros หรือ Rhino3d เป็นโปรแกรมสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้ในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงเครื่องประดับ เป็นโปรแกรมที่มีเครื่องมือช่วยในการสร้างรูปทรงที่ค่อนข้างครบครัน ในราคาไม่สูงนักจึงนิยมใช้มากในการศึกษาและบริษัทต่างๆ นอกจากนี้เป็นโปรแกรมที่เปิดให้พัฒนาโปรแกรมร่วมกันจึงมีโปรแกรมเสริม หรือ ปลั้กอินที่ทำงานร่วมกับ Rhino3d อย่างหลากหลาย

0 ความคิดเห็น:

Leave a Reply

Jewelrycad on Facebook

โปรแกรมที่คุณใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ

ผู้ติดตาม